Miten yrityksesi tekee tulosta verkossa?

Internetissä vietetään entistä enemmän aikaa ja nettiin mennään etsimään, oppimaan ja ostamaan. Pelejä pelataan verkossa ja verkostoja syntyy sosiaalisessa mediassa. Verkossa myös valmistellaan ostopäätöksiä ja tehdään kauppaa. Pysyäkseen kilpailukykyisinä yritysten on otettava tämä huomioon ja rakennettava Onlinemarkkinointi tasolle, mikä palvelee heidän nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan.

Kysynnän herättäminen

Jos yritys haluaa menestyä Onlinemarkkinoinnissa yrityksen kotisivujen on löydyttävä verkosta. Näkyvyyyttä voidaan optimoida, kehittää ja parantaa. Yritys voi investoida parempaan kohdistukseen hakusanamainonnalla tai ostaa kävijöitä kotisivuille ja kampanjoihin bannerimainonnalla. Sosiaalinen media on myös käytetty tapa rakentaa polkuja yritysten palveluihin.

Moni yritys mittaa kehitystä, menestystä ja kiinnostuksen kohteita webanalytiikan avulla. Kun tämä perusta on kunnossa – kysynnän herättäminen Onlinemarkkinoinnin keinoin vasta alkaa.

Verkkomarkkinoinista myyntiin

Konversio tarkoittaa sananmukaisesti ”kääntymistä toiseen uskoon”. Onlinemarkkinoinnissa kuitenkin riittää ostotapahtuma verkkokaupassa, videon katsomista edeltävä yhteystietojen antaminen, kilpailuun osallistuminen , tapahtumaan ilmoittautuminen, sähköpostin avaaminen tai sähköisten palvelujen käyttäminen. Konversiolla on monta muotoa, mutta tärkeintä on mitattavuus ja se, että tunnistetaan käyttäjät sekä parhaiten toimivat asiakaslähteet. Näin kysynnän suunta on tiedossa ja palvelujen sisältöjä voidaan muokata tämän tiedon perusteella.

Yksi keino on sähköpostimarkkinointi. Sähköpostimarkkinoinnilla voimme aktivoida kohderyhmiä ja herättää mielenkiintoa  yrityksen tarjoamia palveluja kohtaan. Tärkeintä kuitenkin on, etteivät viestit tule ”puskista”. Myös lainsäädännön vaatimukset ja hyvän markkinoinnin suositukset pitää ottaa huomioon.

Asiakkaan sitouttaminen

Onlinemarkkinoinnissa siirrytään nyt ratkaisevaan vaiheeseen. Miten pidetään asiakkaan mielenkiintoa yllä? Asiakkaan on saatava tietoa palveluista ja tuotteista silloin, kun hän haluaa ja palvelujen on oltava käytettävissä 24/7.

Toinen tapa sitouttaa asiakas on tarjota hyvää sisältöä. Asiakas haluaa vuoropuhelua ja  reaaliaikaisuutta.  Esitteiden lataaminen, videon katselu, palautteen antaminen, ajanvaraus tai syntymäpäivälahjan ostamisen pitää olla helppoa ja  mahdollista kellon- tai vuodenajasta riippumatta. Mutta riittääkö tämä? 

Onlinemarkkinoinnin suurin tavoite on se, että sähköinen asiakasdialogi muovautuu asiakkaan persoonan,  tarpeiden sekä kiinnostuksen perusteella. Onlinemarkkinointi kääntyykin  näin palvelu- ja myyntiprosessiksi, jossa asiakkaan tyytyväisyys ja hänen palautteensa muovaa sisältöä ja kehittämistä.

Mittaaminen

Mitä ei voi mitata ei voi kehittää. Kysynnän herättäminen tapahtuu verkossa ja internetin keinoin. Ensimmäisessä vaiheessa webanalytiikka ja kävijäseuranta eri lähteistä on tärkeää. Konversiovaiheeseen päästäkseen yrityksen on keskityttävä sisältöön ja onlinemarkkinoinnin keinovalikoimiin. Lisäksi markkinointipanostusten kustannustehokkuus (ROI) on osattava laskea oikein myös kaikissa muissa markkinoinnin muodoissa.  

Onlinemarkkinointi sopii jokaiselle yritykselle – kokoluokasta tai toimialasta riippumatta. Alkuun pääsemiseen riittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kuinka voimme palvella verkossa? Kenen pitää tietää meistä? Miksi he ovat kiinnostuneita meistä? Kuinka he löytävät meidät? Mitä voimme tarjota ja myydä heille?